Missie en visie

Naast een fijne dagbesteding, bieden wij onze cliënten activiteiten aan waarin zij zich kunnen ontplooien en maatschappelijke participatie gerealiseerd wordt.

Onze activiteitenzijn deels seizoensgebonden, zoals werken in de tuin of op de camping, andere jaargetijden zullen er meer activiteiten in de werkplaats of de huiskamer plaats vinden. In het gehele programma wordt samen met de cliënt gekeken naar het maken van eigen keuzes en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

In het groen valt veel te leren over hoe met gereedschappen

Een dagbesteding waarin elkaar respecteren en gewaardeerd worden erg belangrijk is en je aan het einde van de dag kan zeggen ” ik heb een leuke dag gehad en fijn gewerkt”!

Bij de activiteiten zoals bijvoorbeeld op de camping komt een stuk integratie en participatie terug. Cliënten ontmoeten andere mensen, nemen deel aan de samenleving en vervullen een sociaal gewaardeerde rol.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.